Online Huisstijl Platform

Dit platform beschrijft richtlijnen om consequente toepassing van de huisstijl te kunnen bewaken. Deze digitale gids behandelt alle kenmerkende eigenschappen rondom de visuele identiteit van Plateau Integrale Kindcentra.

Alle Kindcentra hebben een eigen logo met bijbehorende primaire kleur en icoon. De richtlijnen die in dit platform worden beschreven zijn toegespitst op kindcentrum Het Sterrenschip. De richtlijnen zijn toepasbaar op alle Kindcentra.

Samenstelling van het logo, beschikbare logo varianten en toepassingsrichtlijnen.

Overzicht van alle huisstijlkleuren met corresponderende kleurcodes.

Richtlijnen over lettertypen, lettergroottes, tekstkleur en regelafstand.

Richtlijnen ten aanzien van het gebruik van fotografie.

Overizicht van alle kindcentra, iconen en onderwijsvormen.

JPG, PNG en EPS bestanden van alle logo's en huisstijlelementen.